Plakatowanie

Regulamin plakatowania:

§ 1. Plakatowanie odbywa się na podstawie umowy o użyczeniu słupów ogłoszeniowych zawartej pomiędzy Tarnobrzeskim Domem Kultury a Zarządem Miasta Tarnobrzega.
§ 2. Z dniem 2.04.2001 roku rozklejanie afiszy na tablicach i słupach ogłoszeniowych, znajdujących się na terenie miasta i specjalnie oznaczonych przez TDK, podlega opłatom zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu.
§ 3. Samowolne rozklejanie będzie podlegało karze zgodnie z art. 63a Kodeksu wykroczeń i Dz. U. Nr 44/83 poz. 203.
§ 4. Naklejanie klepsydr na specjalnie wyznaczonych miejscach i we własnym zakresie nie podlega opłatom.
§ 5. Plakatowanie odbywa się jeden raz w tygodniu w czwartki.
§ 7. Zlecenia przyjmowane są w Tarnobrzeskim Domu Kultury w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 15.00. (tel. 15 822-21-10)
§ 8. Jedno zlecenie obejmuje siedem dni.

Cennik plakatowania
Opłata za jedną sztukę brutto
obowiązuje od dnia 1.01.2018 r.

 Format  Wymiar w centymetrach
 Cena
 A-4  30 x 21 2
 A-3  30 x 42  2,40 
 A-2  61 x 43  3
 A-1  86 x 60  3,80 
 A-0  86 x 120  5,40 
 B-3  50 x 35  2,80
 B-2  50 x 70  3,40 
 B-1  70 x 100 4,40

 

Większych formatów nie przyjmujemy.

logo_TDK

Punkty zamieszczania plakatów:

1. Plac Bartosza Głowackiego – (1 słup)
2. ul. 1 maja – (1 słup)
3. ul. Mickiewicza (dworzec PKS) – (1 słup)
4. ul. Targowa (obok ŚDK) – (1 słup)
5. ul. Sienkiewicza (skrzyżowanie bezkolizyjne) – (1 słup)
6. ul. E. Orzeszkowej (sklep Jędruś) – (1 słup)
7. ul. Zwierzyniecka (obok pizzeri Tertio) – (1 słup)
8. ul. Zwierzyniecka (obok sklepu Sezam, ronda) – (1 słup)
9. ul. M. Dąbrowskiej (Szkoła Podst. Nr 10) – (1 słup)
10. ul. Kopernika (obok Bułgara) – (1 słup)
11. os. Piastów (obok marketu) – (1 słup)
12. ul. K. Dzikowskiej – (1 słup)
13. Wielowieś – (2 słupy)
14. Sielec – (1 słup)
15. Zakrzów – (1 słup)
16. Sobów – (1 słup)
17. Miechocin – (1 słup)
18. Mokrzyszów – (1 słup)