Opis działalności

Podstawowym celem działalności Tarnobrzeskiego Domu Kultury jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Do podstawowych zadań TDK należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką. Do zadań TDK należy również gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Zadania realizowane są poprzez:
– organizację indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze (m.in. Młodzieżowy Teatr Amatorski, Studio Piosenki i Chórek “Łapu-Capu”, Pracownia Plastyczna, Zespół Taneczny “Fram”, Klub Literacki ATL “Pigmalion”, Miejska Orkiestra Dęta),
– organizowanie imprez artystycznych oraz kulturalno-edukacyjnych,
– promocję twórców z różnych dziedzin sztuki (m.in. wieczory autorskie, wystawiennictwo itd.),
– działalność wydawniczą (m.in. Kwartalnik Kulturalny “Afisz”).

Najważniejsze imprezy organizowane przez TDK to: Konkurs Piosenki Wygraj Sukces, Barbórkowa Drama Teatralna, Konkurs Piosenki Angielskiej, Konkurs Plastyczny Malujemy Pastelami, Konkurs Recytatorski “Dziecięce Interpretacje”, Międzynarodowe Koncerty Organowe, Plenery Malarskie i Wikliniarskie.