Szkoła Artystyczna

Szkoła Artystyczna
Szkoła Artystyczna działa w Tarnobrzeskim Domu Kultury od 1990 r. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jest to cykl 3-letniej nauki. Zaczynamy od podstaw w klasie I, po czym rozwijamy treści nauczania w klasie II i III. Blok zajęć składa się z muzyki, plastyki, kultury żywego słowa i tańca.

Pracujemy z dziećmi w zespołach klasowych raz w tygodniu, w wybranym i ustalonym dniu. Są to 4 spotkania po 45 minut.

Szkoła wszechstronnie rozwija twórczą osobowość dzieci, odkrywa pasje i zainteresowania, dzięki niej dzieci otwierają się na świat. Kładzie nacisk na nawiązanie więzi w grupach, na twórcze i odważne myślenie, pozwala nauczyć się rozumienia świata za pomocą dźwięków, kolorów i słów. Pomysłodawcą formuły była Halina Pendlowska, instruktor teatralny, pracownik Działu Ruchu Amatorskiego, Wojewódzkiego Domu Kultury.

Pierwsze lata pracy w szkole, to trzy klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu. Zajęcia prowadzono jedynie z kultury żywego słowa.

Po kilku latach poszerzyliśmy formułę o dodatkowe lekcje: muzykę, plastykę i taniec. Szkoła z roku na rok cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. Liczba klas z kilku urosła do kilkunastu. Pomimo założeń, że nauka w szkole to trzyletni cykl, zaczęliśmy przyjmować również dzieci z klas II i III.

Bardzo ucieszył nas fakt, że na zajęcia zaczęły przyjeżdżać dzieci z odległych tarnobrzeskich osiedli: Sobowa, Wielowsi, Miechocina i Mokrzyszowa. Klasy przywozimy specjalnie zorganizowanym transportem.

W ciągu 14 lat pracy doczekaliśmy się wielu absolwentów. Trudno tu o matematykę. Dość powiedzieć, iż rocznie mamy ok. 200 absolwentów. Wielu naszych wychowanków zostało laureatami konkursów, są uczestnikami zajęć popołudniowych, wielu ukończyło artystyczne uczelnie. Wychowaliśmy wielu pasjonatów i świadomych odbiorców sztuki. Mamy też swoje grono nauczycieli, stale z nami współpracujących.

Kadra Szkoły Artystycznej to instruktorzy TDK, doświadczeni, wieloletni pracownicy. Mają swoje programy autorskie, są otwarci na sugestie ze strony wychowawców. Współpracują z nimi np. przy organizacji szkolnych uroczystości (Dzień Dziecka, Dzień Babci, Święto Patrona Szkoły, Przedstawienia Bożonarodzeniowe itp.). Każdy ustala swoje własne zadania i cele, jednak istnieje stały związek z treściami programowymi wszystkich przedmiotów.

Zajęcia z kultury żywego słowa prowadzone są przez Andrzeja Wilgosza i Sylwestra Łysiaka.

Założeniem jest przygotowanie dzieci do umiejętnego, komunikatywnego posługiwania się aparatem mowy, uwrażliwienie na piękno ojczystego języka. W programie zajęć znajdują się m.in. ćwiczenia oddechowo-artykulacyjne, zabawy teatralne, etiudy aktorskie (zespołowe bądź indywidualne), inscenizacje teatralne. Podejmowane są również zagadnienia dotyczące wiedzy o teatrze, dzieci poznają teatr od kulis – zapoznają się ze specyfiką zawodów teatralnych, z procesem powstawania spektaklu.

Pracownia plastyczna – zajęcia prowadzone były przez plastyków TDK – Marię Bobrowską, Helenę Pilecką i artystkę plastyka Bożenę Wójtowicz, obecnie zajęcia prowadzi Elżbieta Miśkiewicz. Dzieci pracują indywidualnie lub grupowo. Mają stworzone warunki do twórczej pracy. Poznają techniki rysunkowe i malarskie, nabywają swobody w stosowaniu materiałów plastycznych, oglądają profesjonalne wystawy, poznają tajemnice warsztatu artysty plastyka.

Zajęcia z muzyki prowadzone były od początku istnienia szkoły przez Annę Pintal. Lekcje prowadzili również: Maciej Krysa, Mariusz Ryś. Zajęcia przebiegają w ścisłej współpracy instruktora prowadzącego z uczniami. Instruktor przygotowuje uczniów do odbioru muzyki, do współpracy w jej tworzeniu i odtwarzaniu. Program realizowany jest poprzez ćwiczenia kształcące głos, zabawy muzyczno – ruchowe i naukę piosenek.

Zajęcia taneczne prowadzone są przez Kornelię Ciołek, Małgorzatę Chmielowiec i Dariusza Chmielowca. W przeszłości zajęcia te prowadzone były przez Bożenę Pandurę, Jolantę Rosik-Rosińską, Sylwię Głowalę i Monikę Magdę. Instruktorzy wprowadzają podstawowe wiadomości dotyczące tańca. Poprzez zabawy i etiudy taneczne (indywidualne i grupowe) kształtują poczucie rytmu, uczą podstawowych kroków tanecznych (m.in.: poleczki, kujawiaka, poloneza, cha-chy, rock and rolla).

Roczna nauka w szkole kończy się prezentacjami na scenie. To święto dla uczniów, nauczycieli, rodziców i instruktorów. Na prezentacje składają się wiersze, inscenizacje teatralne, piosenki i układy taneczne. Wszystko to ma miejsce w sali widowiskowej, w oprawie scenograficznej. Dzieci otrzymują cenzurki ukończenia rocznej nauki.

W Galerii TDK przygotowywana jest wystawa prac plastycznych dzieci.

W semestrze zimowym organizowany jest Koncert Świąteczny, który wprowadza uczniów i zaproszonych gości w atmosferę świąt.

Przez lata koordynatorami Szkoły byli pracownicy Domu Kultury: Małgorzata Grdeń, Katarzyna Tyniec-Zych, obecnie Elżbieta Miśkiewicz.

Tarnobrzeski Dom Kultury dysponuje profesjonalnym zapleczem. Posiadamy salę z fortepianem, salę kameralną, widowiskową – obie ze scenami teatralnymi, pracownię plastyczną (wyposażoną w sztalugi, z możliwością pracy w grupach).

Szczegółowych informacji dotyczących szkoły udziela:

Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego pokój 56
Telefon: (0-15) 822-21-10 w. 24
Koordynator pracy Szkoły Artystycznej – Elżbieta Miśkiewicz