69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – regulamin

69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – regulamin

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Właśnie został ogłoszony regulamin 69. edycji.  OKR jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych, którzy mogą brać udział w jednej z czterech kategorii: poezja...
Eliminacje rejonowe 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – protokół

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – regulamin

Zapraszamy do udziału w 68. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jak co roku realizowany jest przez Towarzystwo Kultury Teatralnej, w bezpośredniej współpracy z organizatorami etapów wojewódzkich i rejonowych. Tarnobrzeski Dom Kultury jest partnerem...
67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – protokół

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – protokół

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego eliminacje międzypowiatowe Tarnobrzeg 12. 04. 2022r. Komisja artystyczna: Elżbieta Chruściel – polonistka Agnieszka Mroczka – instruktor teatralny Mariusz Ryś – muzyk, muzykolog...