Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Właśnie został ogłoszony regulamin 69. edycji. 

OKR jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych, którzy mogą brać udział w jednej z czterech kategorii: poezja śpiewana, recytatorska, wywiedzione ze słowa i teatr jednego aktora. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji. Wzorem poprzednich lat etap rejonowy odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, regulamin i karty zgłoszenia do pobrania. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzi Towarzystwo Kultury Teatralnej.

Karty zgłoszenia należy złożyć do Tarnobrzeskiego Domu Kultury w terminie do 10 kwietnia 2024 r.

Przegląd rejonowy odbędzie się 17 kwietnia (środa) 2024 r. –  godz. 10.00

informacje: Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39 – 400 Tarnobrzeg
koordynator konkursu: Agnieszka Mroczka, tel. 15/822-21-10 wew. 25 lub 15/822-74-97 agnieszka.mroczka@tdk.tarnobrzeg.pl

REGULAMIN 69. OKR 2024

KARTA 69. OKR teatr jednego aktora

KARTA 69. OKR recytatorski i wywiedzione ze słowa

KARTA 69. OKR poezja śpiewana