Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
eliminacje międzypowiatowe
Tarnobrzeg 12. 04. 2022r.

Komisja artystyczna:
Elżbieta Chruściel – polonistka
Agnieszka Mroczka – instruktor teatralny
Mariusz Ryś – muzyk, muzykolog

Komisja Artystyczna po wysłuchaniu 8 prezentacji konkursowych postanowiła zakwalifikować do etapu wojewódzkiego następujących wykonawców:

Turniej poezji śpiewanej:
MARTYNA GAWLIK

Turniej recytatorski:
MARTYNA MOTYLSKA
ZUZANNA ŚWISTEK
BARTOSZ PIERÓG

Komisja Artystyczna składa podziękowanie uczestnikom za prezentacje konkursowe oraz nauczycielom i opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu.