Tarnobrzeski Dom Kultury jest współorganizatorem konkursu ze Szkołą Języków Obcych WORD w Tarnobrzegu.

Celem konkursu jest promocja nauki języków obcych z wykorzystaniem piosenki jako środka przekazu. Konkurs swym zasięgiem obejmuje powiaty: sandomierski, stalowowolski, mielecki i tarnobrzeski.

Kategorie wiekowe:
soliści
I kategoria – szkoły podstawowe, klasy I-III
II kategoria – szkoły podstawowe, klasy IV-VI
III kategoria – klasy gimnazjalne
IV kategoria – klasy ponadgimnazjalne

Kryteria oceny i nagrody:

1. Jury oceniać będzie: walory głosowe, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, dykcję, poprawność językową, ogólny wyraz artystyczny.

2. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz nagrodę główną – Grand Prix dla solisty – wakacyjny kurs języka angielskiego w Polsce zorganizowany przez renomowaną szkołę językową.

4. Organizatorzy eliminacji wstępnych:

Radymno
Organizatorem eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu jarosławskiego, Przeworska, Przemyśla, Rzeszowa jest Miejski Dom Kultury ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno,
tel. 16 628 14 11.

Mielec
ORGANIZATOREM eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu mieleckiego jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

Stalowa Wola
ORGANIZATOREM eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu stalowowolskiego jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola.

Tarnobrzeg
ORGANIZATOREM eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu tarnobrzeskiego jest Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg.

Finał odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury

Koordynatorem konkursu jest: Marian Zych