Organizatorami Konkursu są: Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Roy Haworth. Celem konkursu jest promocja nauki języków obcych z wykorzystaniem dramy jako środka przekazu. Uczestnikami Konkursu są grupy teatralne szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które przygotują przedstawienie w obcym języku o łącznym czasie trwania do 30 min.

Jury ocenia:
– dobór repertuaru,
– interpretację prezentowanych spektakli: kompozycję sceniczną, reżyserię, wykonanie zadań aktorskich, poprawność językową,
– celowość użycia środków pozasłownych (kostium, scenografia, rekwizyt, światło, muzyka) wspomagających interpretację.