Konkurs skłania dzieci i młodzież do przypomnienia i odtworzenia często zapomnianej tradycji, bądź poznania źródeł lub szczegółów takich zwyczajów, które są żywe i kultywowane do dziś. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę tylko w jednej kategorii tematycznej: projekt kartki wielkanocnej, pisanka lub baranek oraz palma wielkanocna.

Prace konkursowe oceniane są w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum. Nagrodzone prace prezentowane są w Galerii TDK.

Wielkość czcionki