Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej Eliminacji Miejskich i Powiatowych XV Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”
Tarnobrzeski Dom Kultury 25 marca 2017 roku

Protokół Dziecięce Interpretacje