PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
X Edycji Konkursu
„Tradycyjne Obrzędy Polskie – Wielkanocny Konkurs Plastyczny”

Komisja Artystyczna w składzie :
Bożena Wójtowicz-Ślęzak – artysta plastyk TDK
Beata Wianecka-Długoń – historyk sztuki TDK
Stanisław Dziubak – artysta plastyk TDK

Postanowiła przyznać następujące nagrody :

 1/ Julia Chmielewska – Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Gorzycach, opiekun Pani Kinga Roszuk

2/ Mikołąj Lewandowski – Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Gorzycach, opiekun Pani Kinga Roszuk

3/ Nikodem Błasiak – Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK

4/ Aleksandra Juryś – Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK

5/ Róża Mrozińska – Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK

6/ Antek Szmuc – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu, opiekun Pan Grzegorz Gerba

7/ Martyna Bednarz – Szkoła Podstawowa w Furmanach, opiekun Pani Kinga Roszuk

8/ Julia Karbarz – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Tarnobrzegu, opiekun Pan Przemysław Zamojski

9/ Maria Rożek – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Tarnobrzegu, opiekun Pan Przemysław Zamojski

10/ Maria Juda – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Tarnobrzegu, opiekun Pan Przemysław Zamojski

Komisja artystyczna dziękuje autorom i opiekunom artystycznym za udział w konkursie.
Jednocześnie pragnie poinformować, iż kryterium oceny była kreatywność autorów (pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości,  spontaniczności, umiejętności plastycznych), samodzielność wykonanych prac oraz ich walory estetyczne (kolorystyka i jednolitość stylowa).

Tarnobrzeski Dom Kultury  11 kwietnia 2017 r.

Wielkość czcionki