Protokół z pracy Komisji Artystycznej
XXI Edycji Konkursu Plastycznego „Malujemy Pastelami”

Patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Pastelistów Polskich oraz Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków.  Konkurs swoim zasięgiem obejmował trzy województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Zostało nadesłanych 261 prac w trzech kategoriach wiekowych. Jego założeniem była interpretacja tematu „Łąka” za pomocą techniki pastelowej.

Komisja Artystyczna w składzie:
Elżbieta Miśkiewicz – Zamojska –
instruktor do spraw plastyki Tarnobrzeski Dom Kultury
Beata Wianecka – Długoń
–  historyk sztuki Tarnobrzeski Dom Kultury, koordynator konkursu

Marek Sołowiej – artysta malarz, Stowarzyszenie Pastelistów Polskich, Okręg Warszawski Związeku Polskich Artystów Plastyków
Stanisław Dziubak – artysta plastyk, Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków
Mateusz Załuska – historyk i zabytkoznawca dzieł sztuki, Podkarpacki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagrody
I kat. wiekowa
Emilia Gonder – Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
opiekun artystyczny – Ewa Rejmak
Katarzyna Jaremko  – Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
opiekun artystyczny – Agata Dzięgielowska
Marcela Krzychowiec  – Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie
opiekun artystyczny – Magdalena Grabińska – Serek
Milena Pająk  – Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy
opiekun artystyczny – Mariola Zając
Oliwia Radej  – Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
opiekun artystyczny – Ewa Rejmak
Wiktoria Radłowska  – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
opiekun artystyczny – Justyna Pomykała – Berrached
Blanka Szczepanik  – Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
opiekun artystyczny – Ewa Rejmak
Zuzanna Zimoląg – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie
opiekun artystyczny – Eleonora Czuba
II kat. wiekowa
Wiktoria Urbańska – Ćwięka – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
opiekun artystyczny Justyna Pomykała – Berrached
III kat. wiekowa
Alicja Portka – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
opiekun artystyczny –  Anna Świca
Patrycja Różańska – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
opiekun artystyczny – Anna Świca

Wyróżnienia
I kat. wiekowa
Julia Furmanek – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
opiekun artystyczny – Anna Świca
Julia Grzesiuk – Centrum Kultury w Łęcznej
opiekun artystyczny – Paweł Brodzisz
Andrzej Klimkiewicz – Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
opiekun artystyczny – Ewa Rejmak
Urszula Kos – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach
opiekun artystyczny – Dorota Sarzyńska – Kosieradzka
Stanisław Pindor – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
opiekun artystyczny –  Anna Świca
Dominika Radowska – Centrum Kultury w Łęcznej
opiekun artystyczny – Paweł Brodzisz
Maria Wójcik – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
opiekun artystyczny – Grzegorz Wójcik
II kat. wiekowa
Weronika Leśniak – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
opiekun artystyczny – Justyna Pomykała – Berrached
III kat. wiekowa

Aleksandra Dudek – Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi w Tarnobrzegu
opiekun artystyczny – Aneta Majka

Komisja konkursowa po przeglądzie wszystkich nadesłanych prac, biorąc pod uwagę walory artystyczne, zdecydowała o zakwalifikowaniu na wystawę w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury prace następujących autorów:
Mikołaj Bojczenko –  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Piętaka w Tarnobrzegu
opiekun artystyczny – Aneta Majka

Maria Chęciek – Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy
opiekun artystyczny – Mariola Zając
Antonina Cioch – Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy
opiekun artystyczny – Mariola Zając
Zuzanna Figura – Centrum Kultury w Łęcznej
opiekun artystyczny – Paweł Brodzisz
Szymon Hoszko – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
opiekun artystyczny – Aneta Majka, Agnieszka Kosior
Wiktoria Klich – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
opiekun artystyczny – Edward Kociański
Julia Kuraś – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
opiekun artystyczny – Anna Świca
Maria Kwiecień – Centrum Kultury w Łęcznej
opiekun artystyczny – Paweł Brodzisz
Natalia Łączak – Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy
opiekun artystyczny – Mariola Zając

Amelia Nakoneczna – Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
opiekun artystyczny – Agata Dzięgielowska
Alicja Nowosadzka – Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
opiekun artystyczny – Katarzyna Stanuch
Bartłomiej Rokita – Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy
opiekun artystyczny – Mariola Zając
Olga Szmuc – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli
opiekun artystyczny –  Monika Szmuc
Ewa Wąsik – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie
opiekun artystyczny – Eleonora Czuba

Komisja zakwalifikowała także do wystawy prace w innym formacie niż przewiduje regulamin:
Ewa Chomicka – Miejski Ośrodek Kultury w  Świdniku

opiekun artystyczny – Renata Szuryga
Karolina Gębal – Miejski Ośrodek Kultury w  Świdniku
opiekun artystyczny – Renata Szuryga
Amelia Kardyka – Miejski Ośrodek Kultury w  Świdniku

opiekun artystyczny – Renata Szuryga
Hanna Smerdel – Miejski Ośrodek Kultury w  Świdniku
opiekun artystyczny – Renata Szuryga
walory artystyczne, opracowanie formalne były podstawą do podjęcia powyższej decyzji.

Komisja składa podziękowania za zaangażowanie w realizację tematu konkursowego wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznym. Nieszablonowe rozwiązania kompozycyjne, ciekawe interpretacje tematu, wywarły pozytywne i zaskakujące wrażenia na członkach komisji.

Tarnobrzeski Dom Kultury, Tarnobrzeg – 15 kwietnia 2019 r.

Fotoreportaż z otwarcia wystawy i wręczenia nagród w Galerii TDK, 9 maja 2019 r.

Foto.: Arkadiusz Chwałek