Na kolekcję kieleckiego BWA, działającego od 1965 roku składa się  ok. 3 tysiące dzieł (z dziedziny fotografii, malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku). Biuro prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą, współpracuje z galeriami i ośrodkami kultury.
Prezentowane w Galerii TDK obrazy to pejzaże powstałe w latach 1965 – 1990 (najliczniejsze pochodzą z końca lat 80-tych). Autorami prac są artyści związani z Ziemią Kielecką con amore, bądź będących absolwentami kieleckich szkół plastycznych. Różnorodny i indywidualny jest język ich dzieł, łączy je temat – pejzaż kielecczyzny. Obrazy to natura – z całą jej różnorodnością: nieskalana i dzika oraz widoki miast z ich architekturą, niejednokrotnie odchodzącą w przeszłość, nostalgiczne i sentymentalne. Całość jest mocno osadzona w tradycji polskiego malarstwa pejzażowego.