Tarnobrzeski Dom Kultury rozpoczyna sezon artystyczny 2019/2020
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia
 do grup teatralnych, tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, pracowni plastycznych
 

 Wyrusz z nami w twórczą przygodę. Rozwijaj swoją kreatywność i  wyobraźnię, zrealizuj projekty artystyczne, poznaj nowych przyjaciół, zdobądź wiedzę i umiejętności.
Czekamy na Ciebie. 

Dziecięcy Art Klub czyli pracownia plastyczna
To pierwszy kontakt dziecka ze sztuką. To czas odkrywania pasji  i zainteresowań, czas wędrówek po świecie sztuki. Podczas zajęć  pracujemy  twórczo poznając techniki rysunkowe  i malarskie,  style i kierunki w sztuce, oraz znakomite dzieła mistrzów. Dzieci  uczestniczą w warsztatach i wystawach. Zapraszamy dzieci klas I-VI szkół podstawowych.
Zajęcia prowadzą: Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska i Beata Wianecka –Długoń.
zajęcia: w poniedziałki,  godz. 16.30-17.30


Blok  Sztuki dla młodzieży – Warsztaty z plastyki i historii sztuki
młodzież od lat 14
Zajęcia przygotowawcze  do podjęcia nauki w szkołach i  na uczelniach artystycznych  (historia sztuki i nauka malarstwa).  W ramach zajęć poznajemy kierunki, style i nurty w sztuce. Obserwujemy formy i rytmy w działaniu plastycznym oraz próbujemy inicjować własne znaki i tropy malarskie, doświadczamy piękna popartego obserwacją jego wielowymiarowości, konfrontujemy się z dziedzictwem sztuki. W zagadnieniach z historii sztuki podążamy za osobnymi tropami każdego z artystów. Próbujemy zrozumieć, skąd sztuka przychodzi, czym jest i dokąd zmierza, podejmujemy próby dialogu z mistrzami epok minionych. Spotkaniom towarzyszy bogaty materiał wizualny.
zajęcia prowadzi: Przemysław Zamojski.
zajęcia: w środy, godz. 16.00


 Godzina z historią sztuki
to propozycja otwarta, bez konieczności łączenia
z warsztatami plastycznymi.
zajęcia: we wtorki, godz: 16.30-17.30

Chórek „ŁAPU-CAPU”
dzieci 6 – 13 lat
Uczestnicy poznają świat muzyki i piosenki. Podczas zajęć dzieci kształtują wyobraźnię muzyczną, uczą się podstaw śpiewu i interpretacji piosenek. Muszą się nauczyć także pracy w grupie. Pracują z mikrofonem i z wykorzystaniem profesjonalnych podkładów muzycznych. Program jest dostosowany do wieku
i możliwości uczestników. Udział w zajęciach rozwija wrażliwość muzyczną, wyobraźnię, umiejętność wyrażania siebie. Istotnym elementem zajęć jest przygotowanie chórku do prezentacji na scenie.
zajęcia prowadzi: Anna Pintal
zajęcia: w czwartki, godz. 15.30-19.00
Studio Piosenki
 

młodzież
Działa od kilkunastu lat,  wykształciło wielu adeptów sztuki wokalnej.
Zajęcia mają na celu rozwój talentu i osobowości.
Uczestnicy zdobywają wiedzę i  rozwijają umiejętności wokalne.

W czasie zajęć uczą się jak interpretować piosenkę poprzez prace nad tekstem, intonacją i frazowaniem, doskonalić swój warsztat poprzez ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe, dykcyjne.  Zajęcia warsztatowe stanowią punkt wyjścia dla opanowania repertuaru obejmującego różnorodne stylistyki i formy.
zajęcia prowadzi: Anna Pintal
zajęcia wg indywidualnego harmonogramu


Teatrzyk MAGIK
dzieci 7 – 13 lat
Całoroczne warsztaty teatralne z elementami logopedii artystycznej poszerzone o zagadnienia dotyczące roli muzyki i scenografii w przedstawieniu teatralnym. Dzieci poprzez zabawy teatralne rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, pracują nad prawidłowym oddechem, nabierają pewności siebie. Zabawa w teatr odgrywa dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji.
zajęcia prowadzi: Agnieszka Mroczka
zajęcia: w czwartki gr. I (7 – 9) lat, godz. 16.00,  gr. II (10 – 13) lat, godz. 17.00
Młodzieżowy Teatr Amatorski
młodzież od 14 lat
Grupa młodych osób szukających na scenie możliwości wyrażenia siebie.
W trakcie prób odbywają się teoretyczno-praktyczne ćwiczenia z kultury żywego słowa, gestu i ruchu scenicznego. Uczestnicy nabywają umiejętności dialogowania etiud scenicznych, poznają różne techniki teatralne.  Działania teatralne to nie tylko zabawa, przygoda ale także i nawiązywanie dobrych relacji z rówieśnikami, budowanie przyjaźni.  Finalnym, rocznym działaniem teatralnym jest wspólne przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego.
I grupa 15-19 lat –  dr Sylwester Łysiak.
zajęcia: czwartki, godz. 15.30-17.00


Teatr CZWARTEK
dorośli
Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje pasje artystyczne, pracując nad dykcją, gestem i ruchem scenicznym oraz budowaniem sytuacji dialogowych. Rezultatem prób jest przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego.
Teatr „Czwartek” działa od 2013 roku.
zajęcia prowadzi: dr Sylwester Łysiak
zajęcia: czwartki, godz. 17.00-19.00


 

Nauka gry na gitarze i  kontrabasie
Muzyczne zajęcia dla instrumentalistów:
gitara akustyczna i elektryczna – poziom podstawowy
gitara basowa – poziom podstawowy i zaawansowany
kontrabas – poziom podstawowy
Zajęcia mają na celu opanowanie gry na wymienionych instrumentach w obrębie stylistyki rozrywkowej, rockowej i jazzowej. Umiejętności praktyczne uzupełnione będą o wiedzę z teorii muzyki: skale, harmonia itp.
Wiek uczestników – powyżej 13 lat.
Zajęcia rozpoczną się od października i obejmują jedno spotkanie  (45 min.) w tygodniu.
zajęcia prowadzi: Marian Zych
zajęcia wg indywidualnego harmonogram

Konsultacje w zakresie sztuki filmowej i fotografii
Warsztaty  formy filmowej i fotograficznej, zagadnienia realizacji filmów. Ocena pomysłów i gotowych filmów i fotografii. Zapraszamy pasjonatów fotografii i  sztuki filmowej, młodzież i dorosłych.
konsultacje prowadzi: Aleksander Dyl

Warsztaty Plastyczne
dorośli
Uczestnicy będą zdobywać lub rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa, poznawać wybrane techniki plastyczne. Proponowane tematy warsztatów: martwa natura, pejzaż, postać i architektura.

Celem  tych warsztatów jest także twórcze, wspólne spędzenie czasu.
zajęcia prowadzi: Marta Lipowska
zajęcia: w środy: godz. 18.00-20.00

Miejska Orkiestra Dęta
Uczestnicy – dzieci, młodzież i dorośli – zarówno ci, którzy potrafią grać na instrumentach i zamierzają rozwijać swoje muzyczne pasje (lub zmienić instrument) oraz ci, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z muzyką i podjąć naukę pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.
kapelmistrz: Zenon Piekarz
zajęcia: Hala MOSiR – Tarnobrzeg, sala 123 – poniedziałki w godz. 16.00 – 17.30

 Mażoretki
 dziewczęta w wieku 7 – 19 lat
Zajęcia o charakterze marszowo – tanecznym, kształcące w uczestniczkach poczucie rytmu, koordynację ruchową, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność.
zajęcia prowadzi: Bożena Pandura
zajęcia: Hala MOSiR w Tarnobrzegu, sala 123,  piątki w godz. 15.00-18.00

Zespół Taneczny „FRAM”
dzieci  i młodzież 5 – 19 lat
zajęcia: w poniedziałki i w środy: od 16.00-19.30
we wtorki i piątki: od 15.30-19.30