Zajęcia w Dziecięcym Art Klubie czyli Pracowni Plastycznej, to pierwszy kontakt dziecka ze sztuką. To czas odkrywania pasji i zainteresowań, czas wędrówek po świecie sztuki. Podczas zajęć  pracujemy  twórczo poznając techniki rysunkowe  i malarskie, style i kierunki w sztuce, oraz znakomite dzieła mistrzów. Dzieci  uczestniczą w warsztatach i wystawach. Zapraszamy dzieci klas I-VI szkół podstawowych.

Zajęcia prowadzą:
Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska i  Beata Wianecka-Długoń

zajęcia: poniedziałki, godz.16.30