XVI Międzynarodowy Plener Artystyczny “Wiklina w Arboretum” odbył się od 1 do 15 lipca 2018 r. na terenie Arboretum w Bolestraszycach.
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach było organizatorem tego wydarzenia, a Tarnobrzeski Dom Kultury współorganizatorem.
Komisarzem pleneru był Stanisław Dziubak z Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Zapraszamy do obejrzenia katalogu.

katalog-wiklina