WYSTAWA ZE ZBIORÓW BWA KIELCE – www.bwakielce.pl
kurator wystawy: Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska