Repertuar Kina "WISŁA" Tarnobrzeskiego Domu Kultury

logo-kino-wisła1-300x30011-150x150

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na filmy: WYKLĘTY reż. Konrad Łęcki, dra­mat, wojenny, Polska, 2017, czas: 1 godz. 45min. Żołnierze wyklęci toczą nie­równą walkę z ludową wła­dzą o przy­szłość powo­jen­nej Polski. 27-28.03.2017 r.,… 

Dalej

Finał XVII KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ - werdykt i fotoreportaż

  PROTOKÓŁ z posie­dze­nia Komisji Artystycznej Prezentacji Finałowych XVII  Konkursu Piosenki Angielskiej Tarnobrzeg 2017 Komisja Artystyczna w skła­dzie: Mariusz Ryś - prze­wod­ni­czący, Marian Zych, Arkadiusz Chwałek, Marcin Reguła po wysłu­cha­niu 48 pre­zen­ta­cji…

Dalej