Repertuar Kina "WISŁA" Tarnobrzeskiego Domu Kultury

logo-kino-wisła1-300x30011-150x150

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na filmy: WYKLĘTY reż. Konrad Łęcki, dra­mat, wojenny, Polska, 2017, czas: 1 godz. 45min. Żołnierze wyklęci toczą nie­równą walkę z ludową wła­dzą o przy­szłość powo­jen­nej Polski. 27-28.03.2017 r.,… 

Dalej

KINO "WISŁA" TDK - program

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury  zapra­sza na filmy: BYŁ SOBIE PIES pol­ska wer­sja języ­kowa reż. Lasse Hallstrom, fami­lijny, kome­dia, USA, 2017, czas: 1 godz. 40 min. Film jest  lek­cją dla wszyst­kich, któ­rzy marzą o posia­da­niu…

Dalej

REPERTUAR KINA "WISŁA"

logo-kino-wisła1-300x30011-150x150

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na filmy: CIEMNIEJSZA STRONA GREYA reż. James Foley, melo­dra­mat, USA, 2017, czas: 2 godz. Druga część ekra­ni­za­cji świa­to­wego best­sel­leru - try­lo­gii autor­stwa E.L. James. Skomplikowany miło­sny…

Dalej

Repertuar Kina "WISŁA"

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na filmy: BALERINA - 2D, 3D dub­bing reż. Eric Summer, ani­ma­cja, Francja/ Kanada, 2017, czas: 1 godz. 40 min. 11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać… 

Dalej

Mikołajkowa przygoda w kinie Wisła !!!

logo

6 grud­nia zapra­szamy na miko­łaj­kową przy­godę w kinie. W reper­tu­arze dla naj­młod­szych kino­ma­nów - ani­ma­cje: „Vaiana. Skarb Oceanu", a dla troszkę star­szych dzieci "Przełęcz Ocalonych". Będą to wyjąt­kowe seanse fil­mowe .... seanse z nie­spo­dzian­kami

Dalej

"Jak powstaje film" - spo­tka­nie z Olkiem Dylem.

7735997.3

24 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z Olkiem Dylem - "Jak powstaje film". Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Jak…

Dalej