Dzień Mamy i Dzień Dziecka w kinie Wisła

_1040554mimi

Kino Wisła spe­cjal­nie na Dzień Mamy oraz Dzień Dziecka przy­go­to­wało spe­cjalny reper­tuar. Od 26 maja do 6 czerwca odbyły się pokazy fil­mów z nie­spo­dzian­kami. Nie zabrak­nie ani­mo­wa­nego filmu "Smerfy 3", oraz kome­dii…

Dalej

Nowa strona internetowa Kina Wisła.

Zapraszamy na nową stronę Kina Wisła Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Tam znaj­dują się wszyst­kie infor­ma­cje, ter­miny i godziny pro­jek­cji fil­mów. A już nie­długo będzie można rów­nież  tą drogą zaku­pić bilet na film. Zapraszamy.… 

Dalej

"Jak powstaje film" - spo­tka­nie z Olkiem Dylem.

7735997.3

24 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z Olkiem Dylem - "Jak powstaje film". Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Jak…

Dalej

Spo­tka­nie z rodziną Smaliszów - "Jak powstaje chleb"

film_10612_original_1

10 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z rodziną Smaliszów - "Jak powstaje chleb". Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Robinson…

Dalej

Spotkanie z MAGIKIEM w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE”

7709641.3

3 sierp­nia o godz. 10.00 w ramach akcji „LATO w MIEŚCIE” - „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z MAGIKIEM SEBASTIANO. Po spo­tka­niu odbę­dzie się pro­jek­cja filmu „Dobry Dinozaur” - cena biletu… 

Dalej