Kontakt

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
ul. SŁOWACKIEGO 2

39-400 TARNOBRZEG

Dyrektor: Piotr Markut
Z-ca Dyrektora: Mariusz Ryś

e-mail:
Sekretariat - sekretariat@tdk.tarnobrzeg.pl
Finanse i Księgowość - ksiegowosc@tdk.tarnobrzeg.pl
Dział Wydawnictw i Informacji - tdkafisz@tdk.tarnobrzeg.pl
Dział Organizacji Imprez - org.imprez@tdk.tarnobrzeg.pl
Dział Amatorskiego Ruchu - ara@tdk.tarnobrzeg.pl

Telefony:
dyrek­tor: 15 822-44-55
fax: 15 822-74-97

cen­trala: 15 822-21-10
Sekretariat: wew. 39
Dział Organizacji Imprez: wew. 32
KINO Wisła: wew. 32
Dział Ruchu Amatorskiego: wew. 24
Księgowość: wew. 33
Dział Wydawnictw, Promocji i Informacji: wew. 28
Administracja: wew. 42
Kawiarnia: wew. 40

Numer konta i NIP:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu
nr 79124027441111000039909710

NIP: 867-10-04-495

 

Brak możliwości komentowania