Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO).
Od tego dnia potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.

Jakie dane są przetwarzane?
To dane osobowe zbierane podczas korzystania z przeglądanej strony internetowej.

Kto jest administratorem tych danych?
Administratorem w/w danych jest Tarnobrzeski Dom Kultury z siedzibą w 39-400 Tarnobrzeg, ulica Juliusza Słowackiego 2, a także nasi partnerzy, z którymi współpracujemy.

Jaki jest cel przetwarzania danych?
Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych, gromadzenia informacji statystycznych oraz w celach bezpieczeństwa.

Komu udostępniane są dane?
Informacje, o których mowa są przekazywane firmie: hostingowej, administrującej stroną www oraz partnerowi, który gromadzi dane statystyczne.

Przedstawiamy listę zaufanych partnerów:
Home.pl
Medox
Google

Jakie są Twoje prawa?
Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz w pełni prawo do:
– dostępu do nich w tym uzyskania ich kopii,
– żądania sprostowania ich,
– wniosku i ich usunięcie,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– ograniczenia ich przetwarzania,
– wycofania zgody w zakresie ich przetwarzania,
– przeniesienia danych osobowych.
Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw – prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@tdk.tarnobrzeg.pl