"teatr banasiów" w ramach akcji "Lato w Mieście"

13 lipca 2017 r., w ramach akcji "Lato w Mieście"
gości­li­śmy w Tarnobrzeskim Domu Kultury "teatr bana­siów".

"Czerwone jabłuszko" to bajka o pra­co­wi­to­ści i leni­stwie, mądro­ści i wyni­ka­ją­cej z leni­stwa nie­wie­dzy,
o rado­ści i szczę­ściu, które dają zain­te­re­so­wa­nia i kochana przez nas praca.

Poniżej gale­ria z wczo­raj­szego dnia. Miłego oglą­da­nia.

foto: TDK - D.P.

Brak możliwości komentowania