Protokół
z posiedzenia Komisji Artystycznej

XV REJONOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Tarnobrzeski Dom Kultury, 2 grudnia 2017 r.

Komisja Artystyczna w składzie:
Aleksandra Malarz
– polonistka

Sylwia Bornos – polonistka
Bożena Guźniczak
– polonistka
dr Sylwester Łysiak
– instruktor teatralny

po wysłuchaniu 21 recytatorów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda
Tomasz Kluk – Gimnazjum nr 1 w Nisku
II Nagroda
Oliwia Kobylarz –
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Nowosielcu
III Nagroda
Magdalena Misiąg –
Zespół Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu


Wyróżnienia:
Patrycja Brzyska –
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Nisku
Zuzanna Dąbek –
Gimnazjum nr 1 w Nisku

Justyna Kosior – Szkoła Podstawowa nr 10, Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu
Aleksandra Stefaniak –
Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu


Komisja Artystyczna składa podziękowanie uczestnikom za prezentacje konkursowe oraz nauczycielom i opiekunom za przygotowanie uczestników do konkursu.

Foto: Paweł Matyka