„TAŃCZYŁAM NA DELIKATNEJ LINIE… KALINA JĘDRUSIK (1931 – 1991)
(ze zbiorów Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Współczesnego, Teatru Narodowego, Teatru Komedia, Teatru Rozmaitości i Teatru Polskiego w Warszawie)
24 Barbórkowa Drama Teatralna 2001