PAULINA KARA – “cztery pory…”
Galeria TDK 16.XII.2009r. – 15.01.2010r.

Paulina Kara (ur.1981) dyplom na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego (obrazy) wspierany przez Pracownię Ceramiczną – ad. Ireneusz Wydrzyński (ceramika)
i Pracownię Rysunku -ad. Jan Gryka (lalki).

Inspiracją prac Pauliny Kary są lalki, tworzone również w oparciu o rzeczywiste osoby. Jej własna postać stała się podstawą pracy „Gra w klasy”. Jej realizacje składają się z misternie wykonanych miniaturowych figur, których pierwowzorem są realne osoby. Nad nimi dominują ceramiczne postacie – monstra. Na ścianach wiszą podświetlane obrazy, które są widokami podwórek, widzianych jakby z wnętrza piwnicy. Budują one realną przestrzeń zewnętrznego świata. Zostały umieszczone w starych, okiennych ramach i przedstawiają fragmenty suszonego prania, gdzie obok bielizny znajdują się inne atrybuty rodzimej rzeczywistości..

Paulina Kara nadaje swoim pracom specyficzną aluzyjność, swoisty humor i przewrotność. Ostatnim sukcesem artystki jest znalezienie się /po ostrej selekcji konkursowej/ w gronie czterech artystów z całej Polski, którzy wezmą udział w warszawskiej wystawie rzeźb, organizowanej przez Fundację Promocji Sztuki Współczesnej oraz Fundację Rodziny Staraków. Kolejnym jej sukcesem jest zaproszenie do bardzo prestiżowego polskiego Konkursu Gepperta “Uwaga! Malarstwo” we Wrocławiu. To konkurs, w którym można wziąć udział tylko raz w życiu i to tylko w pierwszych trzech latach po skończeniu artystycznej uczelni. Można dostać się do niego tylko dzięki rekomendacji jednego z wyłonionych w całej Polsce kuratorów: „ Należy przedstawić dokumentację fotograficzną działalności artystycznej oraz wykaz wystaw na przestrzeni kilku ostatnich lat. Na tej podstawie komisja konkursowa wybiera osoby dopuszczone do zaprezentowania swoich prac na wystawie w październiku. Zainauguruje ona “wędrówkę” wystawy po większych miastach europejskich. Prace wrócą do Polski dopiero w czerwcu 2010 r.