PORÓWNANIA

PORÓWNANIA – wystawa pokonkursowa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską