Wystawy towarzyszące XXXV Barbórkowej Dramie Teatralnej

16. XI. – 13.XII. 2012 r.

– „Maria Ciunelis. Moje Ateneum”
wystawa dokumentująca dorobek artystyczny Marii Ciunelis, jednej z najwybitniejszych aktorek swojego pokolenia, która od ukończenia warszawskiej PWST od 27 lat związana jest z zespołem Teatru Ateneum w Warszawie.
Wernisaż z udziałem Marii Ciunelis odbędzie się 26 listopada o godz. 17.30.

– „Portret w teatralnym kadrze”.
Fotografie Pawła Matyki.
Paweł Matyka, pracownik Tarnobrzeskiego Domu Kultury, prezentuje autorskie portrety aktorów.

– „Bajkowe oblicza lalek”
Eksponaty pochodzą z Teatru Maska w Rzeszowie.