„BAJKOWE OBLICZA LALEK”
Galeria Tarnobrzeskiego Domy Kultury

19 listopada- 13 grudnia 2012r.
wernisaż 22 listopada 2012r. godz. 14.00

Wystawa towarzyszy XXXV Barbórkowej Dramie Teatralnej

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodziły z Teatru „Maska” w Rzeszowie, jedynego teatru lalkowego na Podkarpaciu.

Zapraszamy do wspaniałego świata lalek. Lalka to niezwykle pojemny znak plastyczny z którego można wydobyć więcej niż pokazać może aktor na planie. Eksponaty prezentowane w Galerii TDK w większości pochodzą ze spektaklu „Balladyna”.
Jest to pierwsza premiera teatru / 2000r./, która nie została skierowana wyłącznie do dzieci. Autorem scenografii i lalek do spektaklu jest Alexander Łabiniec- wybitny artysta malarz, scenograf i reżyser , student Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków, zmarły w 2010 r. Zrealizował on w polskich teatrach /głównie lalkowych/ około 200 scenografii i wyreżyserował ponad 50 widowisk teatralnych.
Ulotne, poetyckie klimaty zbudował poprzez skrót , umowność i aluzję . Był również malarzem. Jego pierwszą wystawę malarstwa zorganizował w Galerii Cricot 2 Tadeusz Kantor. W lalkach widoczny jest duch jego awangardowego myślenia. Nastrój lalkowego teatru oddają zaprezentowane na wystawie plakaty i wydawnictwa związane repertuarowo z „Maską”. Wystawie towarzyszy lekcja teatralna. Tematyka jej to podstawowe rodzaje lalek , zasad ich animacji i konstrukcji.

komisarz wystawy Elżbieta Miśkiewicz- Zamojska