„Kapliczki, figurki, krzyże….”
Piotr Czepiel – Fotografia

Galeria TDK 22.X – 17.XI.2014 r.

Na zdjęciach Autor uwiecznił obiekty, które od wieków znajdują się na terenie Tarnobrzega. Stanowią pamiątki o wydźwięku religijnym, patriotycznym i historycznym, skłaniające do zadumy i refleksji o ludzkim przemijaniu. Zmienia się otoczenie, krajobraz wokół nich a one pozostają, choć często w zmienionej, odbiegającej od oryginału formie. Żyją wśród pól i oddechu miejskiego pędu, obecne w pamięci mieszkańców od pokoleń. Zdobione nowymi szatami i świeżymi kwiatami. Mamy nadzieję, że fotografie eksponowane na wystawie skłonią odwiedzających do odnalezienia i ponownego odkrycia tych pięknych obiektów w przestrzeni miejskiej. Zdjęcia stanowią zapowiedź wydawnictwa albumowego o tym samym tytule, autorstwa Piotra Czepiela i Piotra Dumy, na promocję którego zapraszamy do TDK 13 listopada 2014 r.

Piotr Czepiel – tarnobrzeżanin, rocznik 1971, Prezes Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Fram”, członek Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor wystawy poplenerowej „Tarnobrzeg wczoraj i dziś”, współtwórca cyklu o podobnej tematyce, emitowanego w Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg, członek komisji konkursu fotograficznego „Tarnobrzeski Focus”.