Orkiestra powstała w 1959 roku przy Kopalni Siarki w Piasecznie. Od 1964 roku ma swoją siedzibę w Tarnobrzegu, działając do 2001 roku jako Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol”, a od 2002 roku jako Miejska Orkiestra Dęta przy Tarnobrzeskim Domu Kultury.

W okresie 46-letniej działalności Orkiestra brała udział w licznych konkursach i przeglądach. Została uhonorowana wieloma nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami (m.in.: Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, Odznaką Srebrną, Odznaką Złotą oraz Złotą Odznaką z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie). Zespół wielokrotnie koncertował za granicą: we Francji, Czechach i Rosji.

Bogaty repertuar Orkiestry obejmuje utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i religijnej.

Z Orkiestrą pracowali kapelmistrzowie: Władysław Pawłowski, Michał Paruch, Mieczysław Jakubowski oraz Zenon Piekarz (1964-1991 i od 1998 do chwili obecnej).

Aktualny skład zespołu: 33 muzyków, grupa tamburetek, tambumajorka. Choreograf: Bożena Pandura.

Orkiestra obchodziła w roku 2004 jubileusz 45-lecia działalności. Z tej okazji Tarnobrzeski Dom Kultury, przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Tarnobrzeg i sponsorów, wydał płytę CD z repertuarem Miejskiej Orkiestry Dętej.