Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Umożliwiają rozwijanie swoich umiejętności wokalnych poprzez ćwiczenia emisyjne, uczenie się interpretacji piosenek, zachowania na scenie, pracy z mikrofonem, śpiewu w zespole i solo.

Chórek pracuje pod opieką artystyczną muzyka i pedagoga Anny Pintal.
zajęcia: czwartki i piątki