OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Tarnobrzeski Dom Kultury jest organizatorem eliminacji miejskich i rejonowych obejmujących powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski i niżański.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI

– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę
– uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki
– łączny czas wykonywania nie może przekroczyć 10 minut

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
– dowolna forma prezentacji (np. kadr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem)
– czas występu nie może przekroczyć 7 minut

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

– obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut)

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany
– uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany
– czas występu nie może przekroczyć 10 minut
– w prezentacjach finałowych nie jest wymagana recytacja

OKR prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
– środowiskowych, miejskich, gminnych
– powiatowych lub rejonowych (według ustaleń wojewódzkiego organizatora konkursu)
– wojewódzkich
– spotkań finałowych

Do oceny prezentacji konkursowych powołane są Sądy Konkursowe, które dokonują oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
– interpretacja
– kultura słowa
– ogólny wyraz artystyczny

W turnieju „wywiedzione ze słowa” Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:
– celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii, rekwizytów) wspomagających interpretację
– kompozycję sceniczną występu

W turnieju teatrów jednego aktora:
– opracowanie dramaturgiczne
– opracowanie reżyserskie
– wykonanie zadań aktorskich
– inne elementy spektaklu (scenografia, muzyka)

W turnieju poezji śpiewanej:
– zgodność muzyki z charakterem wiersza
– muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
– wartości artystyczne muzyki

Wielkość czcionki