Po raz kolejny możemy w Tarnobrzegu podziwiać prace uczestników dorocznego konkursu „Porównania24”. Wystawa prezentuje dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską.

„Porównania” organizowane są już od 24 lat. Zawsze przyświecał im ten sam ambitny cel: ukazanie aktualnych tendencji w sztuce, poprzez prezentację dzieł, pokazujących twórcze osiągnięcia artystów związanych z Ziemią Sandomierską. Konkurs każdego roku gromadzi wokół sandomierskiego Biura Wystaw Artystycznych wielu twórców reprezentujących różne dyscypliny artystyczne.

W tegorocznej, 24. edycji konkursu wzięło udział 26 artystów, którzy zaprezentowali prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, technik unikatowych i własnych. Jury pod przewodnictwem Franciszka Maśluszczaka przyznało dwie pierwsze, dwie drugie i trzy trzecie równorzędne nagrody, a także dwa wyróżnienia honorowe.

I Nagroda Starosty Powiatu Sandomierskiego – Andrzej Luściński za zestaw prac pn. “Bez tytułu”
I Nagroda Burmistrza Sandomierza – Aleksandra Opalińska za pracę pn. “XXX”
II Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Stanisław Świeca za prace z cyklu “Kosmiczny przybysz”
II Nagroda Banku Spółdzielczego w Sandomierzu – Artur Bartkiewicz za pracę pt. “Spojrzenie #2”
III Nagroda Prezydenta Stalowej Woli – Ryszard Gancarz za pracę pt. “Ulica znaków II”
III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – Magdalena Pilch za prace pt. “Czas – teraz” i “Czas – szczeliny”
III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu – Andrzej Rachoń za pracę pt. “Pejzaż prowincjonalny”
Jury przyznało również dwa Wyróżnienia Honorowe:
Magdalenie Bąk – za prace pt. “Pejzaż I” i “Pejzaż II”
Alicji Czajkowskiej – Chmielewskiej za pracę pt. “Pełnia życia i pół…”

 

Porównania 24-plakat

 

“I Nagroda Starosty Powiatu Sandomierskiego przypadła w udziale Andrzejowi Luścińskiemu za zestaw prac „Bez tytułu”, w których artysta opowiada o swoim własnym uniwersum, przedstawiając bogate znaczeniowo antropomorficzne i zoomorficzne postaci w płaszczyźnie linearnej perspektywy. Odważna kreska, zdecydowany, świeży i ekspresyjny kolor kładziony impastowo w niezwykły sposób budują przestrzeń. Ujawniają emocjonalne stany ducha i ciekawe widzenie świata. Pełne wewnętrznych napięć określają dynamikę dzieła, a co za tym idzie gradację uczuć i emocji. I Nagroda Burmistrza Sandomierza została przyznana Aleksandrze Opalińskiej za kompozycję pn. „XXX”, w której autorka zamknęła oryginalną a zarazem intrygującą kulturę koloru, łącząc niemalarskie środki wyrazu z malarskimi. Geometryczne układy kształtów, odwołujące się zarówno do suprematyzmu jak i malarstwa materii w niezwykły sposób scalają w niej niepokój i chaos z ładem i harmonią. II Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymał Stanisław Świeca za gipsoryty z cyklu „Kosmiczny Przybysz”, perfekcyjne, budowane drobnymi znakami, tworzące postaci nie z tej ziemi. Dynamiczne, ekspresyjne kompozycje pełne wstępujących rytmów, ścierających i przecinających się ze sobą, falujących linii budowane z pietyzmem i benedyktyńską wręcz cierpliwością, zapraszają do świata niczym nie skrępowanej fantazji. Laureatem II Nagrody Banku Spółdzielczego w Sandomierzu jest Artur Bartkiewicz, którą otrzymał za pracę pt. „Spojrzenie #2”. Uderza w niej zarówno wyważona gama kolorystyczna, jak i oryginalny i bardzo osobisty komentarz Autora nt. fobii i zagrożeń jakie niesie ze sobą współczesny świat. III Nagroda Prezydenta Stalowej Woli przypadła Ryszardowi Gancarzowi, którego rysunek pn. „Ulica znaków II” jest kompozycją opowiadającą o życiu ulicy, zwyczajnych ludziach przechodzących i mijających się codziennie. Czasem jest to „pełnoprawna” postać, czasem tylko jej kontur, zarys, uproszczony rysunek, sprowadzony często do fragmentu garderoby, ręki czy samej głowy. Nagrodzona kompozycja to pewnego rodzaju „signum temporis” kiedy to człowiek otoczony symbolami, znakami, sam pomału staje się znakiem. III Nagrodę Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu otrzymał Andrzej Rachoń za pracę w pastelu olejnym zatytułowaną „Pejzaż prowincjonalny” , kompozycję pozbawioną zbędnych elementów sztafażu, gdzie dominują szarości, a proste i czyste formy po mistrzowsku organizują przestrzeń. Ta monochromatyczna, oszczędna wręcz minimalistyczna praca wyczyszczona jest niemal do symbolu, podzielona na dwie strefy, które odbijają się w sobie niczym w lustrze, jednak z wyraźnie zaznaczonymi granicami, których tak jak w życiu przekraczać nie należy. III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach została przyznana Magdalenie Pilch za prace pt. „Czas – teraz” i „Czas – szczeliny”, które powstały w technice papieru ręcznie czerpanego. Obie kompozycje łączą w sobie delikatność materii z ekspresją koloru i podkreślają dynamikę uczuć. Kontrasty kolorystyczne, faktura i możliwości jakie daje sam proces twórczy stanowią próbę artystycznego zapisu upływającego czasu. Wyróżnienia Honorowe w tym roku otrzymały dwie artystki: Magdalena Bąk za prace malarskie zatytułowane „Pejzaż 1” i „Pejzaż 2”. Kameralne kompozycje, w których rozwiązania formalne organizują przestrzeń, tworząc niepokojące struktury wyimaginowanych krajobrazów, odnoszących się jednak do natury oraz Alicja Czajkowska – Chmielewska za kompozycję malarską pod wiele mówiącym tytułem „Pełnia życia i pół …” Autorka tworzy w niej atmosferę ciągłego ruchu, zabiegania, chaosu, ciągle powtarzających się tych samych czynności, które w codziennym życiu stają się schematem, od którego trudno się uwolnić. …”
Katarzyna Pisarczyk, fragment wstępu do katalogu.