XXXVII Barbórkowa Drama Teatralna
22.XI – 10.XII 2014 r.