PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ XIV EDYCJI BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
GWIAZDKA 2017

Komisja Artystyczna w składzie :
Beata Wianecka-Długoń – historyk sztuki Tarnobrzeski Dom Kultury
Stanisław Dziubak – artysta plastyk Tarnobrzeski Dom Kultury

Po obejrzeniu kartek zgłoszonych do konkursu, postanowiła przyznać następujące

nagrody:

I kategoria wiekowa:
Łucja Lis– Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK

 II kategoria wiekowa:
Adam Krzemiński – Szkoła Podstawowa Nr 1w Gorzycach , opiekun artystyczny- Pani Kinga Roszuk

IV kategoria wiekowa:
Patrycja Pacholska– Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Przemysław Zamojski

wyróżnienia:

I kategoria wiekowa:

Franek Chmiel – Społeczna Szkoła Podstawowa im Małego Księcia w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pani Anita Bator

Maria Jońca – Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Ewa Sowińska

Daria Czajka (dwie kartki) – Szkoła Podstawowa Nr 1w Gorzycach , opiekun artystyczny – Pani Kinga Roszuk

Matylda Chmiel Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pani Ewa Sowińska

Natalia Mucha Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pani Małgorzata Osych

Marika Szymik – Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK

Szymon Paruch – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pani Marta Buczek

II kategoria wiekowa:

Oliwier Gębalski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny – Pani Kinga Roszuk

Zuzanna Łukawska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny – Pani Kinga Roszuk

Dominika Tuderek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny – Pani Kinga Roszuk

Karolina Warchoł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach , opiekun artystyczny – Pani Kinga Roszuk

Klaudia Łukawska – Dom Kultury we Wrzawach, opiekun artystyczny – Pani Małgorzata Jonaszek

Zuza Garason – Szkoła Podstawowa NR 4 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pan Grzegorz Gerba

III kategoria wiekowa:

Małgorzata Pieczonka – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pan Przemysław Zamojski

Agata Nasiadka – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pan Przemysław Zamojski

Magdalena Bobowik – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pan Przemysław Zamojski

Magdalena Gara – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pan Przemysław Zamojski

Norbert Nowak – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pan Przemysław Zamojski

IV  kategoria wiekowa:

Sara Bień – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pan Przemysław Zamojski

Nikola Gburyk – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny – Pan Przemysław Zamojski

 Komisja artystyczna dziękuje autorom i opiekunom artystycznym za udział w konkursie. Jednocześnie pragnie poinformować, iż kryterium oceny była kreatywność autorów (pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności  plastycznych), oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa, brak posługiwania się gotowymi elementami). Komisja premiuje samodzielne wykonanie prac przez autorów.

Jury: