Sandomierska Galeria Sztuki Współczesnej BWA jest organizatorem  26 edycji konkursu „PORÓWNANIA”. Jego celem jest prezentacja dorobku artystycznego twórców związanych z Ziemią Sandomierską.  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 grudnia 2017 r. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowano prace z dziedziny malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki oraz technik łączonych. Na konkurs „PORÓWNANIA 26” wpłynęło 70 prac 31 autorów. Grand Prix – Nagroda Starosty Sandomierskiego została przyznana  Bożenie Wójtowicz – Ślęzak, za prace pt. Kobieta 1, Kobieta 2 i Kobieta 3. I Nagrodę Burmistrza Sandomierza otrzymała Aleksandra Karwat za pracę pt. Sąsiedzi. II Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wręczono Andrzejowi Rachoniowi za Pejzaż prowincjonalny 1 i Pejzaż prowincjonalny 2. Laureatem II Nagrody Banku Spółdzielczego w Sandomierzu został Andrzej Dąbek za dzieło Z cyklu Portrety odbite. III Nagrodę Biura Wystaw Artystycznych
w Kielcach otrzymała Magdalena Pilch, III Nagrodę Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu otrzymał Marek Pokutycki, zaś III Nagrodę Prezydenta Stalowej Woli Kazimiera Myk Magdziak. Anna Burlikowska – Rochnowska oraz Stanisław Świeca otrzymali wyróżnienia honorowe.