W prezentowanej sztuce „Pies wilk i my” autorzy podejmują wątek komedii  sowizdrzalskiej, jarmarcznej. Jej bohaterami  są wędrowni bakałarze, żacy, żołnierze, śpiewacy oraz  Zło, Dobro i Śmierć. Kpiarskie, jednocześnie groteskowe spojrzenie autorów na ludzki los, towarzyszyć będzie widzowi poprzez dwa akty przedstawienia. Natomiast alegoryczne postaci  Dobra, Zła i Śmierci będą walczyć w swoim sporze o człowieka. W końcówce  spektaklu jednak to on sam zadecyduje  o swoim stosunku do świata i będzie za swój wybór odpowiedzialny indywidualnie.

Wielkość czcionki