BLOK SZTUKI – WARSZTATY Z PLASTYKI I HISTORII SZTUKI
młodzież od lat 14
Młodzież poznaje  podstawowe  techniki malarstwa  i rysunku. Uczy się zasad  kompozycji, konstrukcji, proporcji i elementów perspektywy. Zdobywa podstawy warsztatu  rysunkowego

i malarskiego w  oparciu o  analizę stylu mistrzów. Poznaje kierunki, style i nurty w sztuce, artystów których obrazy zmieniły bieg historii sztuki. Stanowi to inspirację do poszukiwania samodzielnych kreacji artystycznych.

zajęcia prowadzi: Przemysław Zamojski
wtorki, godz. 15.30 – plastyka
Godzina z historią sztuki to propozycja otwarta, bez konieczności łączenia z warsztatami plastycznymi.
środy, godz. 16.00 – godzina z historią sztuki

Wielkość czcionki