Pracownie plastyczne TDK  dla dzieci, młodzieży i dorosłych to zajęcia z tradycjami.
W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury prezentowana jest wystawa podsumowująca rok pracy artystycznej.
Dziecięca Pracownia to pierwszy kontakt ze sztuką. To czas odkrywania u dzieci pasji i zainteresowań, czas wędrówek po świecie sztuki, pracy twórczej, poznawania technik rysunkowych, malarskich, uczestnictwa w warsztatach i wystawach. W tym roku zajęcia poszerzyliśmy o historię sztuki dla najmłodszych. Podczas cyklicznych spotkań dzieci poznawały style i kierunki w sztuce, oraz znakomite dzieła mistrzów. Zajęcia prowadzą Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska i Beata Wianecka-Długoń.
Blok Sztuki dla młodzieży to zajęcia przygotowawcze  do podjęcia nauki na uczelniach artystycznych (historia sztuki i nauka malarstwa). To obserwacja form i rytmów w działaniu plastycznym oraz próby inicjacji własnych znaków i tropów malarskich, doświadczanie piękna poparte obserwacja jego wielowymiarowości, konfrontacja z dziedzictwem sztuki. W zagadnieniach z historii sztuki podążamy za osobnymi tropami każdego z artystów. Adepci historii sztuki próbują zrozumieć skąd sztuka przychodzi, czym jest i dokąd zmierza, podejmują próby dialogu z mistrzami epok minionych. Zajęcia prowadzi Przemysław Zamojski.
Zajęcia warsztatowe dla dorosłych to forma spędzania czasu w twórczej atmosferze i możliwość rozwoju artystycznych umiejętności. To spełnianie marzeń o artyzmie w dorosłym życiu oraz zdobywanie wiedzy niezbędnej do tworzenia i wzbogacania osobowości. Zajęcia prowadzi Marta Lipowska.