Zasługi Józefa Piłsudskiego dla odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. są niepodważalne i były wielokrotnie honorowane. Jednocześnie niewiele osób chyba wie, że    w dwudziestoleciu międzywojennym była to jedna z najczęściej i najchętniej karykaturowanych postaci.
Komendant Legionów po 1918 r. brał czynny udział w życiu publicznym co tworzyło wdzięczne pole dla artystów tworzących dla pism satyrycznych. Przedstawione na wystawie grafiki pochodzą w większości z „Cyrulika Warszawskiego”, „Wróbli na dachu” oraz „Muchy”. Wymienione tytuły wychodziły najdłużej, miały wysokie nakłady i były najbardziej opiniotwórcze. Uzupełniają je przedwojenne rysunki ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Autorami rysunków są przedwojenni karykaturzyści, m.in. Zdzisław Czermański, Gustaw Rogulski        i Zygmunt Skwirczyński. Na wystawę składa się blisko 100 karykatur i rysunków.