Wystawa prezentuje historie pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie II wojny światowej. Została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Na wystawie pokazane są historie Polaków, którzy ryzykując życie swoje i swoich rodzin nieśli pomoc prześladowanym Żydom. W okupowanej przez Niemców Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Po wojnie część z ratujących została uhonorowana przez państwo Izrael tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na wystawie losy ratujących i ratowanych ukazane są w kontekście historycznym okupowanej Polski, objaśnione zostają okoliczności i skala udzielanej pomocy, a także motywacje kierujące Sprawiedliwymi.

Wystawa przygotowana została na podstawie wyjątkowej kolekcji świadectw Sprawiedliwych i Ocalałych zgromadzonych w ramach internetowego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” realizowanego przez Muzeum POLIN od 2007 roku. Historie pomocy Żydom opisywane i publikowane są na portalu www.sprawiedliwi.org.pl.
Wystawa przetłumaczona jest na dziesięć języków: angielski, bułgarski, chiński, niemiecki, rosyjski, hiszpański, ukraiński, włoski, węgierski i litewski i od ponad pięciu lat podróżuje po Europie i świecie. Pierwszy pokaz miał miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu w 2013 roku. Dotychczas wystawa pokazywana była także m. in.w Nowym Jorku, Hawanie, Melbourne, Szanghaju, Moskwie, Madrycie, Berlinie, Wilnie i w Warszawie.

Autorki: Joanna Król i Klara Jackl / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Konsultacja naukowa: prof. Feliks Tych, dr Hanna Węgrzynek
Konsultacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP: dr Elżbieta Frister, dr Sebastian Rejak, dr Krzysztof Strzałka,Projekt graficzny– Type2