Tarnobrzeg 22.12.2020 r.

PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
XIX EDYCJI BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Komisja Artystyczna w składzie:
Stanisław Dziubak – artysta plastyk Tarnobrzeski Dom Kultury
Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska – instruktor plastyki Tarnobrzeski Dom Kultury

Po obejrzeniu kartek i aniołów zgłoszonych do konkursu, postanowiła przyznać następujące :

NAGRODY

I kategoria wiekowa:
Ida Wójcik – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Grzegorz Wójcik

II kategoria wiekowa:
Hanna Bogusz – opiekun Artystyczny Pani Agnieszka Bogusz
Maria Wójcik – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Grzegorz Wójcik

IV kategoria wiekowa:
Alicja Gonet – Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Piotr Bednarski
Donata Jaworek – Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, opiekun artystyczny Pani Marzena Fiszczuk

WYRÓŻNIENIA

I kategoria wiekowa:
Wojciech Mlazga
Milena Bednarczyk – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu
Izabella Boroń – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Anna Stec-Kubik
Wiktoria Czerwińska – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Anna Stec-Kubik

II kategoria wiekowa:
Hanna Bogusz
Wojtek Krzyżanowski – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Wojciech Kawa
Zofia Baran
Maja Dutkowska

IV kategoria wiekowa:
Alicja Gonet – Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pan Piotr Bednarski

Komisja artystyczna dziękuje autorom i opiekunom artystycznym za udział w konkursie. Jednocześnie pragnie poinformować, iż kryterium oceny była kreatywność autorów (pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności  plastycznych) oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa, brak posługiwania się gotowymi elementami).

Zapraszamy do TDK po odbiór nagród w styczniu 2021 r.

nagrody:

wyróżnienia: