Ogłaszamy kolejną edycję Konkursu Recytatorskiego DZIECIĘCE INTERPRETACJE. W tym roku odbędzie się on już po raz 19.

Tym razem nie zamieszczamy listy autorów, wybierzcie sami tych poetów i te wiersze, które są Wam najbliższe. Nagrajcie Waszą interpretację, umieśćcie film na kanale YouTube, a nam prześlijcie link. Czekamy na nie do 19 marca. W pierwszym etapie komisja artystyczna oceni filmowe prezentacje. Liczymy, że spotkamy się natomiast na żywo w TDK w finale. O tym, kiedy się odbędzie, poinformujemy Was w późniejszym terminie.

Poniżej do pobrania regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Regulamin XIX Konkurs Recytatorski Dziecięce Interpretacje 2021

Karta Zgłoszenia Dziecięce Interpretacje 2021

 


XIX Konkurs Recytatorski

DZIECIĘCE INTERPRETACJE

dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN

Cele konkursu:

 • popularyzacja sztuki interpretacji wiersza
 • kształtowanie wrażliwości i wyobraźni dzieci
 • przybliżenie dzieciom twórczości  wybranych autorów literatury polskiej

Założenia:

 • Uczestnicy zgłaszają do konkursu jeden wiersz dowolnego autora literatury polskiej.
 • Organizator nie dopuszcza użycia rekwizytu i kostiumu.
                                                                                                                                               

Kryteria oceny:

Uczestników konkursu oceniać będzie komisja artystyczna po­wołana przez organizatora w trzech kategoriach wiekowych:

 •  kategoria I (uczniowie klas I – III)
 •  kategoria II (uczniowie klas IV – VI)
 •  kategoria III (uczniowie klas VII – VIII)

Komisja artystyczna oceniać będzie:

interpretację tekstów, dobór repertuaru, kulturę żywego słowa, ogólny wyraz artystyczny.


Zasady uczestnictwa
:

 • Konkurs obejmuje swoim zasięgiem ziemski powiat tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg.
 • Uczestnicy zgłaszają swój udział na czytelnie wypełnionej kar­cie zgłoszenia, podając pełne brzmienie imienia i naz­wiska, autora i tytułu wiersza.
 • Link do filmu z prezentacją konkursową umieszczoną na kanale you tube użytkownika oraz prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do Tarnobrzeskiego Domu Kultury na adres  e – mail: konkursy@tdk.tarnobrzeg.pl do 19 marca 2021 r.
 • Informacje dotyczące prezentacji konkursowej (tytuł wiersza oraz autora) i uczestnika (imię i nazwisko)prosimy zamieścić w opisie filmu.
 • W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest przesłanie filmu na skrzynkę mailową TDK:

konkursy@tdk.tarnobrzeg.pl

Lista finalistów zostanie opublikowana 26 marca 2021 r. na stronie TDK i na Facebooku.

 

Przepisy ogólne:

 • We wszystkich szczeblach konkursu każdemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun.
 • Koszty ubezpieczenia i przejazdu pokrywa uczestnik.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.