Znamy już laureatów XXIII Konkursu Plastycznego Malujemy Pastelami. 12 maja w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom. W tym roku  uczestnicy mieli za zadanie zinterpretowanie tematu “Ptasie miasteczko” techniką pastelową. Wpłynęło do nas ponad 120 prac. Ich poziom był bardzo wysoki, czło0nkowie komisji artystycznej byli pełni uznania dla młodych artystów oraz ich opiekunów. Jeden z patronów konkursu – Stowarzyszenie Pastelistów Polskich postanowiło przyznać własne nagrody i wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane w Galerii TDK. Na wystawie znalazły się także prace, które nie znalazły się wśród laureatów, ale uznaliśmy je za ciekawe. Poniżej publikujemy listę wszystkich laureatów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy opiekunom artystycznym za przygotowanie i zgłoszenie młodych pastelistów do konkursu.

Tarnobrzeg 26.04.2022 r.

 

PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
23. EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Malujemy pastelami”

Patronat honorowy:
Stowarzyszenie Pastelistów Polskich,
Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków,
Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Konkurs swoim zasięgiem obejmował trzy województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Do konkursu zgłoszono 123 prace w trzech kategoriach wiekowych. Założeniem konkursu była interpretacja tematu PTASIE MIASTECZKO za pomocą technik pastelowych.

Komisja Artystyczna w składzie:
Bernadetta Stępień – prezes Stowarzyszenia Pastelistów Polskich,
dr Piotr Woroniec – prezes Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków,
Piotr Rędziniakdyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie,
Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska – instruktor Tarnobrzeskiego Domu Kultury,
Stanisław Dziubakartysta plastyk Tarnobrzeskiego Domu Kultury,
dr Magdalena Stokłosa – artysta, instruktor Tarnobrzeskiego Domu Kultury, koordynator konkursu

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I KATEGORIA: 8-12 lat

I NAGRODA
Klara Cesarz – Miejski Ośrodek Kultury Kolbuszowa, opiekun art. Katarzyna Cesarz

II NAGRODA
Melania Dobush – Miejski Ośrodek Kultury Kolbuszowa, opiekun art. Katarzyna Cesarz

III NAGRODA
Aleksandra Czuba – Dom Kultury Wrzawy, opiekun art. Małgorzata Jonaszek-Dul

WYRÓŻNIENIA
Julianna Sołtys – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, opiekun art. Anna Świca
Nina Kanty – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, opiekun art. Renata Socha
Jessica Sowa – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, opiekun art. Anna Świca

II KATEGORIA: 13-15 lat

I NAGRODA
Lena Kanty Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, opiekun art. Anna Świca

II NAGRODA
Karolina Szczygieł – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, opiekun art. Edyta Weremczuk

III NAGRODA
Izabela Pogorzelec – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, opiekun art. – Anna Świca

WYRÓŻNIENIA
Lena Piróg – Młodzieżowy Dom Kultury POD AKACJĄ w Lublinie, opiekun art. Iwona Jedlińska
Piotr Podsiadło – Opatowski Ośrodek Kultury, opiekun art. Beata Piątek
Amelia Sulewska – Opatowski Ośrodek Kultury, opiekun art. Beata Piątek

III KATEGORIA: 16-19 lat

NAGRODA
Barbara Górnicka – Młodzieżowy Dom Kultury POD AKACJĄ w Lublinie, opiekun art. Iwona Jedlińska

NAGRODA
Monika Gawron – Młodzieżowy Dom Kultury POD AKACJĄ w Lublinie opiekun art. Iwona Jedlińska

WYRÓŻNIENIA
Zofia Mierzwa – Zespół Szkół nr 3 w Tarnobrzegu, opiekun art. Monika Adamiec

Komisja artystyczna dziękuje autorom i opiekunom artystycznym za udział w konkursie. Prace wywarły pozytywne i zaskakujące wrażenie na członkach komisji.

***

LIST STOWARZYSZENIA PASTELISTÓW POLSKICH

Szanowni Państwo,
z przyjemnością obejrzeliśmy prace zgłoszone do konkursu Malujemy Pastelami, zachwyciliśmy się nasyceniem barw, wibrujących struktur i energią artystyczną młodych artystów, a Państwu – organizatorom dziękujemy za promowanie techniki pastelu.

Postanowiliśmy przyznać dodatkowe nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Pastelistów Polskich za prace, które ujęły nas w sposób szczególny.

NAGRODA:

Zofia Łyś (kat II) Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu,
za: plastyczną odpowiedź na założenia konkursu – interpretacji tematu „Ptasiego miasteczka”- bajkowych ptasich postaci i ptasiego miasteczka – tłocznego i gwarnego, wraz z detalami architektonicznymi, tworząc przy tym narrację w obrazie – a to wszystko uzyskane zaskakująco ograniczoną i subtelną gamą barwną.

Monika Gawron (kat III) – Młodzieżowy Dom Kultury „POD AKACJĄ” w Lublinie, opiekun art. Iwona Jedlińska
za: wyróżniającą dojrzałość komponowania obrazu barwnego opartego o fantastykę i interpretację budowy kompozycji nawiązującą do kierunków sztuki XX wieku, wykorzystując subtelności techniki pasteli.

Michał Tomoń (kat I) Miejski Ośrodek Kultury Kolbuszowa, opiekun art. Katarzyna Cesarz
za: baśniowe, malarskie i wrażeniowe ujęcie ptasiej rodziny

Klara Cesarz (kat I) Miejski Ośrodek Kultury Kolbuszowa, opiekun art. Katarzyna Cesarz
za: przekaz emocjonalny – smutki i grozy, pokazany za pomocą plastycznych środków wyrazu (kompozycji, gamy kolorystycznej, wyrazu postaci), który dzieje się w ptasim miasteczku – kontekst aktualnych wydarzeń widzianych oczami dziecka

dodatkowe pochwały/wyróżnienia:

Melania Dobush (kat I) Miejski Ośrodek Kultury Kolbuszowa, opiekun art. Katarzyna Cesarz
za: przekaz emocjonalny i wrażliwość oraz interpretację plastyczną tematu konkursu poprzez aktualny kontekst wojenny,

Lena Piróg (kat II) – Młodzieżowy Dom Kultury POD AKACJĄ w Lublinie, opiekun art. Iwona Jedlińska
za: malarskie, dynamiczne zbudowanie surrealistycznego obrazu ptasiego miasteczka z ciekawym wykorzystaniem techniki pasteli,

Barbara Górnicka (kat III) – Młodzieżowy Dom Kultury POD AKACJĄ w Lublinie, opiekun art. Iwona Jedlińska
za: całościowe i oryginalne zbudowanie kompozycji i narracji obrazu za pomocą plam barwnych i możliwości techniki pasteli

komisja w składzie
Bernadetta Stępień  – Prezes SPP
dr Barbara Zgoda – członkini SPP
Marek Lebdowicz – skarbnik SPP

***

Prace laureatów zostały zaprezentowane w Galerii TDK. Organizator postanowił ponadto zakwalifikować do wystawy prace następujących uczestników:

Paulina Blacha – Młodzieżowy Dom Kultury Biłgoraj,
Klaudia Czerniak – Młodzieżowy Dom Kultury Biłgoraj,
Aniela Garbala – Młodzieżowy Dom Kultury „POD AKACJĄ” Lublin,
Flor Hawryluk – Młodzieżowy Dom Kultury Biłgoraj,
Kamila Jazownik – Dom Kultury Wrzawy,
Jakub Kubicki – PSP Wojciechowice,
Małgorzata Korniak – Dom Kultury Sokolniki,
Martyna Miracka – Szkoła Podstawowa nr 10 Tarnobrzeg,
Weronika Marciniak – Młodzieżowy Dom Kultury Lubartów,
Wiktoria Zdyb – PSP Wojciechowice.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.