Startuje nowy rok artystyczny w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Już wkrótce ponownie spotkamy się z Wami na zajęciach. Poniżej znajdziecie harmonogram pierwszych spotkań, na których ustalimy terminy stałych zajęć, a także przekażemy wszystkie informacje organizacyjne i dokumenty rekrutacyjne.

Serdecznie zapraszamy! 

Chórek ŁAPU-CAPU
dzieci 6 – 13 lat

Uczestnicy poznają świat muzyki i piosenki. Podczas zajęć dzieci kształtują wyobraźnię muzyczną, uczą się podstaw śpiewu i interpretacji piosenek. Muszą się nauczyć także pracy w grupie. Pracują z mikrofonem i z wykorzystaniem profesjonalnych podkładów muzycznych. Program jest dostosowany do wieku i możliwości uczestników. Udział w zajęciach rozwija wrażliwość muzyczną, wyobraźnię, umiejętności wyrażania siebie. Istotnym elementem zajęć jest przygotowanie chórku do prezentacji na scenie. W ciągu roku odbywa się kilka koncertów, Chórek występuje także na różnych uroczystościach w mieście.

Zajęcia prowadzi Anna Pintal

Spotkanie organizacyjne: 15 września (czwartek)
godz. 16.00 dzieci 6-9 lat
godz. 16.30 dzieci 10-14 lat

STUDIO PIOSENKI
młodzież

Działa od kilkunastu lat i wykształciło wielu adeptów sztuki wokalnej. Zajęcia mają na celu rozwój talentu i osobowości. Uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwiną swoje umiejętności wokalne pod okiem znakomitej, doświadczonej instruktorki. W czasie zajęć uczą się jak interpretować piosenkę poprzez prace nad tekstem, intonacją i frazowaniem, doskonalić swój warsztat poprzez ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe, dykcyjne. Zajęcia warsztatowe stanowią punkt wyjścia dla opanowania repertuaru obejmującego różnorodne stylistyki i formy. W trakcie sezonu organizowane są koncerty i występy wokalistów, podczas których mogą oni zaprezentować zdobywane na zajęciach umiejętności.

Zajęcia prowadzi Anna Pintal

Spotkanie organizacyjne: 15 września (czwartek) godz. 17.00

 

ARTYSTYCZNE ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH
Dzieci w wieku 4-6 lat

Jest to interdyscyplinarna propozycja dla dzieci w wieku przedszkolnym. Stawiamy na rozwój pasji, kreatywność, pobudzenie wyobraźni maluchów. Mali uczestnicy poprzez zabawę pod okiem instruktorów poznawać będą różne dziedziny artystyczne: plastykę, muzykę, taniec, teatr. Będziemy razem odkrywać, co im sprawia największą przyjemność, w czym są dobre, pobudzimy ich kreatywność, umiejętność myślenia abstrakcyjnego, a rodzicom podpowiemy, jakie talenty warto u dziecka rozwijać. W programie są zabawy plastyczne i logopedyczne, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie instrumentów muzycznych, rytmika, arteterapia. Zajęcia będą prowadzić różni instruktorzy, zaprosimy ciekawych gości. Spotkania trwają ok. 30 min. i będą dostosowane do wieku i stopnia samodzielności dzieci. W warsztatach mogą uczestniczyć rodzice. Dzięki tym spotkaniom ze sztuką i ich różnorodności nastąpi rozwój sprawności motorycznej, umiejętności społecznych i wrażliwości artystycznej dziecka, przygotujemy go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, wykształcimy zamiłowanie do sztuki.

Koordynatorka: Katarzyna Dereń. Zajęcia prowadzą różni instruktorzy TDK

Spotkanie organizacyjne: 15 września (czwartek), godz. 16.00

 

DZIECIĘCY ART KLUB
Dzieci do 10 lat

Praca w Dziecięcym Art Klubie TDK to czas rozwijania pasji i poznawania świata sztuki, spotkań warsztatowych z artystami, śledzenia tajników ich pracy oraz zwiedzania wystaw w Galerii TDK. Swoboda w wyrażaniu siebie, poznawanie technik plastycznych i rysunkowych owocują powstaniem licznych prac plastycznych. Zajęcia podsumowujemy wernisażem w Galerii TDK.

Zajęcia prowadzi Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia: 19 września (poniedziałek), godz. 16.00

 

KREATYWNE WARSZTATY PLASTYCZNE
Dzieci od 10 lat

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników zajęć, kształtowanie aktywności i kreatywnego myślenia, zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi i sposobami realizacji określonych zadań, nabycie umiejętności kształtowania, wyrażania siebie, własnej osobowości, kształtowanie wrażliwości estetycznej, formowanie postawy twórczej sprzyjającej przełamywaniu bierności i apatii, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Narzędziami będą akwarele, pastele, farby, ale także materiały recyklingowe, gips, glina, tektura itp. W planie są zabawy rozwijające kreatywne myślenie i wyobraźnię, tworzenie rzeźb, instalacji przestrzennych, rzemiosło artystyczne i inne. Zajęcia podsumowujemy wernisażem w Galerii TDK.

Zajęcia prowadzi dr Magdalena Stokłosa

Spotkanie organizacyjne: 21 września (środa), godz. 16.00

 

Grupa Teatralna MAGIK
dzieci 7-13 lat

Zapraszamy dzieci do odkrywania tajników teatru i wspaniałej zabawy podczas całorocznych warsztatów teatralnych grupy MAGIK. W trakcie zajęć dzieci uczą się wyrażania emocji, rozwijają pasje i odkrywają swoje mocne strony. Uczestnicy mają okazję dowiedzieć się z jakich elementów składa się spektakl teatralny i co potrzebne jest do jego realizacji. Dzieci tworzą własne przedstawienie, a także poznają szereg technik teatralnych, zasady poprawnej wymowy, pracują nad ruchem scenicznym, mimiką, gestami, oddechem, dykcją. Uczestnicy zostaną po spotkaniu organizacyjnym podzieleni na grupy, w których będą pracować podczas semestru.

Zajęcia prowadzi Agnieszka Mroczka

Spotkanie organizacyjne: 20 września (wtorek), godz. 16.30

 

MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI
młodzież od 14 lat

Grupa młodych osób szukających na scenie możliwości wyrażenia siebie. W trakcie prób odbywają się teoretyczno-praktyczne ćwiczenia z kultury żywego słowa, gestu i ruchu scenicznego. Uczestnicy nabywają umiejętności dialogowania etiud scenicznych, poznają różne techniki teatralne. Działania teatralne to nie tylko zabawa, przygoda, ale także nawiązywanie dobrych relacji z rówieśnikami, budowanie przyjaźni. Finalnym, rocznym działaniem teatralnym jest wspólne przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego.

Zajęcia prowadzi dr Sylwester Łysiak.

Spotkanie organizacyjne: 22 września (czwartek) o godz.16.00

 

Teatr CZWARTEK
Dorośli

Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje pasje artystyczne, pracując nad dykcją, gestem i ruchem scenicznym oraz budowaniem sytuacji dialogowych. Rezultatem prób jest przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego. Teatr „Czwartek” działa od 2013 roku. W czasie swojej działalności zaprezentował na scenie wiele przedstawień, które zawsze gromadzą szeroką publiczność. Były także spektakle wyjazdowe, na zaproszenie innych instytucji kultury w regionie. Grupa teatralna to pasjonaci, ludzie zakochani w teatrze, otwarci na nowe wyzwania oraz nowych aktorów.

Zajęcia prowadzi dr Sylwester Łysiak

Spotkania: czwartki od 22 września, godz. 17.00

 

NAUKA GRY NA SAKSOFONIE I FLECIE POPRZECZNYM
Dzieci od 8 lat, młodzież i dorośli

Podejmij wyzwanie i naucz się grać na saksofonie lub flecie poprzecznym – instrumentach, które nie należą do najprostszych, ale są niezwykle efektowne i gra na nich daje wiele satysfakcji. Można grać w orkiestrze, wybrać repertuar klasyczny, ale też świetnie taka muzyka zabrzmi na rockowym koncercie, czy w lirycznej balladzie. Możliwości są nieograniczone. Gra na instrumencie ćwiczy pamięć, uczy systematyczności i buduje pewność siebie. Dziecko uczy się dyscypliny, skupienia uwagi i osiągania zamierzonych celów. Młody muzyk rozwija pamięć werbalną, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny. Dzięki temu osiąga lepsze wyniki w nauce szkolnej. Zajęcia będą się odbywać w trybie indywidualnym, dzięki czemu materiał będzie dostosowany do tempa i możliwości każdego ucznia. Zapraszamy osoby początkujące oraz tych, którzy grają i chcą doskonalić swoje umiejętności. Na naukę nigdy nie jest za późno!

Zajęcia prowadzi Katarzyna Dereń

Spotkanie organizacyjne: 15 września (czwartek), godz. 16.30

 

NAUKA GRY NA GITARZE, KONTRABASIE
Młodzież od 11 lat i dorośli

Zajęcia mają na celu opanowanie gry na wyżej wymienionych instrumentach w obrębie stylistyki rozrywkowej, rockowej i jazzowej. Umiejętności praktyczne uzupełnione będą o wiedzę z teorii muzyki: skale, harmonia itp. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych spotkań, dzięki czemu ich poziom i tempo nauki zostanie dostosowane do uczestnika. W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe i młodzież, zarówno już grające na instrumentach, jak i te, które chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Gra na instrumencie uczy systematyczności, rozwija wyobraźnię, pomaga w ćwiczeniu pamięci i ułatwia naukę w szkole. Przede wszystkim jednak daje wiele satysfakcji z działalności artystycznej.

Zajęcia prowadzi Marian Zych

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z instruktorem od poniedziałku do piątku po godz. 16.00.

 

MAŻORETKI
Dzieci od 4 lat

Zajęcia o charakterze marszowo-tanecznym, z elementami akrobatyki i gimnastyki, rolsy (kręcenie, żonglerka) pałeczką – batonem, a także nowość w tym roku – z pomponami. Jest to połączenie choreografii, tańca i pracy z rekwizytem. Wszystko na poziomie podstawowym, żeby każda dziewczynka znalazła swój rytm i elementy, które sprawią jej przyjemność. Zajęcia będą odpowiednie już dla kilkuletnich dziewczynek, które rozpoczną od rytmiki i prostych układów. Praca zostanie dostosowana do wieku i możliwości uczestników. Taniec mażoretkowy kształci w uczestniczkach poczucie rytmu, koordynację ruchową, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność. Mażoretki współpracują z orkiestrą, tańcząc podczas parad i marszów, ale także budują własną pozycję jako zespół.

Zajęcia prowadzi Małgorzata Gronek

Spotkanie organizacyjne: Tarnobrzeski Dom Kultury, 14 września (środa), godz. 17.00

 

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA

Uczestnicy – dzieci, młodzież i dorośli – zarówno ci, którzy potrafią grać na instrumentach i zamierzają rozwijać swoje muzyczne pasje (lub zmienić instrument) oraz ci, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z muzyką i podjąć naukę. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanego instruktora, istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu. Miejska Orkiestra Dęta to zespół o wieloletniej historii, z tradycjami. To grupa utalentowanych i doświadczonych muzyków, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z młodymi, początkującymi członkami. Gra w takiej formacji rozwija umiejętności interpersonalne, pozwala rozwijać talent, otwiera na nowe doświadczenia, kształtuje charakter. Muzyk orkiestrowy zyskuje zatem prestiż i możliwość osobistego rozwoju. Orkiestra występuje podczas wszystkich ważnych uroczystości miejskich, ale także posiada repertuar rozrywkowy, który prezentuje podczas koncertów. Występuje także w innych miejscowościach na zaproszenie organizatorów różnych wydarzeń kulturalnych w regionie i nie tylko.

Kapelmistrz: Janusz Chabel

Spotkania: hala MOSiR, sala 123 – czwartki, godz. 16.00

 

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Uczestnicy będą zdobywać lub rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa, poznawać wybrane techniki plastyczne. Celem tych warsztatów jest także twórcze, wspólne spędzenie czasu. Głównie w pracowni, ale w planie są także plenery, czy inne projekty plastyczne, zgodnie z oczekiwaniami uczestników. Semestr kończy się wystawą prac.

Zajęcia prowadzi: dr Magdalena Stokłosa

Spotkanie organizacyjne dobędzie się 5 października o godz. 18.00