JESTEM STĄD, CZYLI JAK CZERPAĆ Z TOŻSAMOŚCI REGIONU

Warsztaty dla nauczycieli, animatorów, aktywistów, działaczy organizacji pozarządowych

Pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega

8 grudnia 2022, godz. 9.00

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

PROGRAM:
– Omówienie praktyki na przykładzie Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego
– Rzeka życia – rzeka zasobów – nasze wspólne korzenie – praca warsztatowa
– W sieci powiązań społecznych – razem dla dobra regionu
– Prezentacja gry planszowej „Lasowiak” jako przykład dobrej praktyki – Marta Król (Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu)

W trakcie przewidziana jest przerwa kawowa.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie. Karta do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA WARSZTATY EDUKACYJNE JACHOWICZ 2022

Kartę należy dostarczyć do Tarnobrzeskiego Domu Kultury w formie skanu na adres: ara@tdk.tarnobrzeg.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście.

Prowadząca warsztaty:

***

Warsztaty odbędą się w ramach III Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza, których głównym organizatorem jest Tarnobrzeski Dom Kultury, a partnerem Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.