Studio Piosenki TDK

Studio Piosenki powstało w Tarnobrzeskim Domu Kultury w roku 1993 z inicjatywy Anny Pintal. Jest rodzajem zajęć warsztatowych dla wokalistów, gdzie kształci się zarówno umiejętności typowo warsztatowe /dykcja, intonacja, wybór repertuaru/, jak i rozwija się ogólną erudycję muzyczną/style muzyczne, historia muzyki/.
Ważnym elementem działalności jest twórczość autorska. Z wokalistami współpracuje Marian Zych, który jako kompozytor, aranżer i realizator dźwięku, współtworzy oryginalny repertuar uczestników Studia, oraz Ewa Oździńska-Jaworska i Janusz Antosiewicz – autorzy tekstów. W roku 1995 Studio zostało rozszerzone o grupę dziecięcą, działającą pod nazwą „Łapu Capu”. Uczestnicy Studia pojawiają się, i zdobywają nagrody, na znaczących krajowych festiwalach piosenki. Ważnym elementem działalności Studia Piosenki jest współpraca Anny Pintal i Mariana Zycha przy tworzeniu kolejnych wydawnictw płytowych Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.

Uczestnikami Studia byli m.inn. :
Fabia Piskor, Karol Kosior, Ewelina Przybył, Izabela Nowak, Bożena Mazur, Ala Puk, Justyna Grądziel, Sylwia Przybył, Krzyś Michalski, Natalia Ciecierska, Julia Roman, Magda Szlęzak, Karol Widuch, Diana Ciecierska, Dagmara Czechura


Wiktoria Cieśla
Mam 17 lat. Chodzę do II klasy liceum im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Śpiewam już 7 lat natomiast na zajęcia uczęszczam od 2014 roku. Uwielbiam również tańczyć i rysować. Najchętniej słucham popu i funku. Moim ulubionym wykonawcą jest Bruno Mars. Nie gram na żadnym instrumencie ale nigdy nie jest za późno
by zacząć :)


Magda Szlęzak
Uczęszczam do Liceum Ogólnoksztacącego mieszczącego się w Zespole Szkół im. Ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, obecnie jestem w klasie maturalnej. Śpiewam od najmłodszych lat aczkolwiek naukę śpiewu pobieram od 6 lat pod czujnym okiem Pani Anny Pintal. W wolnych chwilach gram na gitarze, próbuje gry na pianinie. Słucham każdego gatunku muzycznego, mojemu sercu bliski jest jazz, soul, alternatywa i inne. Nie posiadam idola, który byłby najważniejszy dla mnie.


 Gabriela Konefał
Chodzę do 7 klasy Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu. Od 4 lat uczęszczam na zajęcia śpiewu a od 3 lat gram na gitarze . Preferuję wiele typów muzyki, jednak najbardziej lubię pop.Moim marzeniem jest rozpoczęcie nauki gry na gitarze basowej.


 Julia Roman

Mam 18 lat i cho­dzę do kla­sy 3 liceum. Uczęszczam do I spo­łecz­ne­go liceum im.Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Śpiewam od 11lat w Tarnobrzeskim Domu Kultury pod okiem pani Ani Pintal. Swoje spo­tka­nie z muzy­ka roz­po­czę­łam od nauki gry na gitarze- skoń­czy­łam I sto­pień PSM na tym instru­men­cie. Interesuje się musi­ca­lem oraz śpie­wem roz­ryw­ko­wym. Od naj­młod­szych lat uwiel­biam muzy­kę Michaela Jacksona i zde­cy­do­wa­nie jest moim naj­więk­szym idolem.


Natalia Ciecierska
Mam 16 lat. Uczęszczam do I kla­sy I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Interesuję się muzy­ką. Od 5 roku życia cho­dzę na zaję­cia wokal­ne do Studia Piosenki w Tarnobrzeskim Domu Kultury, gdzie pod czuj­nym okiem Pani Anny Pintal i Pana Mariana Zycha uczę się emi­sji gło­su, inter­pre­ta­cji pio­sen­ki oraz zacho­wa­nia na sce­nie. Moją idol­ką jest Ariana Grande, ale rów­nież lubię się­gać po reper­tu­ar z lat 80-tych. Bardzo chęt­nie śpie­wam pio­sen­ki z „tek­stem”. Należę do gro­na osób, dla któ­rych war­to­ścio­wa muzy­ka, to taka, któ­ra wzru­sza i w odbior­cy zosta­wia choć przez chwi­lę emocje.