XXXVII Barbórkowa Drama Teatralna
22.XI – 10.XII 2014 r.

BDT towarzyszyła wystawa MIKOŁAJ MALESZA
„Moje theatrum” malarstwo i scenografia
22.11-14.12.2014 r.