PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
XVIII Edycji Konkursu
„Tradycyjne Obrzędy Polskie – Wielkanocny Konkurs Plastyczny”

Komisja Artystyczna w składzie:
Renata Domka – Kierownik Działu Ruchu Artystycznego
Stanisław Dziubak – artysta plastyk TDK
Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska – instruktor ds. plastyki, koordynator konkursu

Na konkurs napłynęło 110 prac
Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kartka wielkanocna:

I Kategoria wiekowa:

Nagrody:

Wojciech Mazgaj – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu
Lena Ciba – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu

IV Kategoria Wiekowa

Jagoda Babińska – I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu
Anna Chernietsova- I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu
Sofia Solovey- Środowiskowy Dom Kultury Gorzyce
Michał Rosiecki- Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu
Anna Gronkowska – I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu

Wyróżnienia:

Maja Wianecka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach
Aleksandra Fuc – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach
Emilia Pasieka – Dziecięcy Art Klub TDK
Emilia Dziubek – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu
Alina Boon – Dziecięcy Art Klub TDK
Szymon Bąk – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach
Zosia Stasiak – Dom Kultury Wrzawy
Milena Kalita – Dom Kultury Wrzawy
Michalina Tworek – I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu
Joanna Zielińska – Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Kategoria Wieniec Wielkanocny:

Nagrody:

II Kategoria wiekowa:

Maja Gorczyca – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu

IV kategoria wiekowa

Alicja Madetko – I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu
Julia Krząstek – I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu

Komisja artystyczna dziękuje autorom i opiekunom artystycznym za udział w konkursie.Jednocześnie pragnie poinformować, iż kryterium oceny była kreatywność autorów (pomysły uczestników wynikające z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych) oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa).

Fot. Katarzyna Dereń